LUPO SACERDOTE GIUSEPPE SDB

condividi su
SACERDOTE
GIUSEPPE SDB
LUPO
Presbitero religioso
06-03-1966